O stronie

HamNET PL Logo

Słów kilka na temat strony

Strona ta poświęcona jest podstawowym informacjom dotyczącym sieci HamNet, koordynacji adresacji w niej używanej oraz podstawowym kwestiom technicznym związanym z budową, oraz konfiguracją urządzeń i systemów stosowanych do budowy sieci. Informacje tutaj zawarte z definicji, są zbiorem tego, co na chwilę obecną udało się ustalić, zebrać oraz opisać. Mam nadzieję, że w krótkim czasie uda się stworzyć podstawową składnicę wiedzy, która pomoże w uruchomieniu kolejnych fragmentów powstającej sieci HamNET w Polsce.

Proszę nie traktować informacji tutaj zawartych jako zbioru jedynie słusznych rozwiązań i nakazów, które muszą być wdrażane kropka w kropkę. W materiałach mogą pojawiać się różnego typu niedoskonałości i mam nadzieję, że w miarę rozwoju uda się ich ilość zredukować. Zachęcam do współpracy, sugerowania lepszych rozwiązań poprawek itp., tak aby, jak najszybciej wypracować dobrze działające schematy, które jednocześnie będą dobrze udokumentowane i łatwe do powielenia w innych miejscach.

Grzegorz SQ6ELQ